Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II „Cyfrowe Śląskie” Działanie: 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”…

W Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn

W Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn.: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”, na podstawie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą: 1.667.213,27zł, dofinansowanie wyniosło: 1.417.131,28zł. Poprzez realizację inwestycji nastąpiła modernizacja oddziału w celu…

Na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu został zakupiony nowy środek transportu, jakim jest 9-cio osobowy samochód Ford Transit.

            Na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu został zakupiony nowy środek transportu, jakim jest 9-cio osobowy samochód Ford Transit. Zakup konieczny był ze względu na podniesienie jakości i bezpieczeństwa pacjentów korzystających z transportu, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na transport zewnętrzny oraz wyjście na zewnątrz z…

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  im. dr. Emila Cyrana współrealizuje drugi projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. NUMER WNIOSKU:     COVID-19.02.12.90 Wartość całkowita grantu:  310.423,92 zł  źródła finansowania:               środki europejskie 84,17 % dotacja celowa  15,83 % OPIS PROJEKTU…

Dotacje

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu informuje, że w roku 2020 realizowała dwa zadania współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego: 1. umowa nr 44/DOT/OPA/2020 z dnia 11.09.2020 r. na zadanie „Modernizacja bazy materialnej oddziałów szpitalnych (środki alkoholowe)” Część I: dotyczy impregnacji więźby dachowej w pawilonie J, gdzie mieści się Oddział Terapii…

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

      Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  im. dr. Emila Cyrana współrealizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.   NUMER WNIOSKU:     COVID-19.12.95   Wartość całkowita grantu:  379.561,62 zł W tym:  część A:  wartość 343.441,90 zł                część…

Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

    Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki…

Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 3.…

Śląskie Pomaga ROPS

W ramach realizacji programu „Śląskie Pomaga” jako wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu do tej pory dokonał zakupu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego następującego sprzętu i aparatury medycznej: 1. cztery koncentratory tlenu służące podawaniu pacjentowi powietrza ze zwiększoną…

Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną

BENEFICJENT: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR EMILA CYRANA W LUBLIŃCU, UL. GRUNWALDZKA 48, 42-700 LUBLINIEC Nazwa realizowanego zadania: „Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu”. Całkowita wartość projektu: 3.427.744,32 zł Wysokość dofinansowania: 2.847.297,97 zł Okres realizacji: 20.02.2015 – 30.06.2015 Przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnych komplementów infrastruktury teleinformatycznej składających…