Telefony:

Kierownik – 34/ 35 32 864
Laboratorium analityczne/Rejestracja – 34/ 35 32 865
Laboratorium analityczne – 34/ 35 32 863

Laboratorium świadczy usługi na rzecz:

 • pacjentów Szpitala, Poradni, Izby przyjęć
 • pacjentów POZ-ów, z którymi ma podpisane umowy określające zasady współpracy i dla których raz w miesiącu wykonywane są zestawienia zbiorcze wykonanych badań z wyszczególnieniem pacjentów i lekarzy kierujących pracowników zakładów pracy jako badania okresowe
 • odpłatnie dla osób bez skierowania – „Cennik procedur medycznych WSN” jest udostępniony na tablicy informacyjnej w poczekalni Laboratorium

Czas pracy:

 • od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00
 • od poniedziałku do piątku dla osób nie będących pacjentami Szpitala
 • przyjmowanie i pobieranie materiału do badań w godzinach od 6:00 do 9:30
 • wydawanie wyników badań rutynowych od godziny 13:30
 • materiał do badań pilnych zlecanych przez lekarza w trybie CITO! przyjmowany jest o każdej porze w godzinach pracy
 • czas oczekiwania na wynik badania cito od 1 do 1.30 godziny i jest uzależniony od rodzaju badania

Pracownie:

 • pracownia biochemii i immunochemii
 • pracownia hematologii i koagulologii
 • pracownia analityki ogólnej

 Zakres wykonywanych badań:

 • biochemia kliniczna – zakres podstawowy
 • hematologia podstawowa, + mikroskopowa ocena obrazu krwi obwodowej
 • Koagulologia – podstawowe parametry układu krzepnięcia – INR, aPTT
 • diagnostyka hormonów tarczycy
 • reumatologia – ASO, LATEX RF
 • analityka ogólna – badanie moczu, kału, płynów z jam ciała 

Podwykonawcy:

Laboratorium korzysta z usług podwykonawców w zakresie badań specjalistycznych:

 • Serologii grup krwi
 • Hormonów
 • Markerów onkologicznych
 • Immunologicznej diagnostyki infekcji wirusologicznych, bakteriologicznych, pasożytniczych
 • Toksykologii
 • Alergologii
 • Autoimmunodiagnostyki
 • Diagnostyki mikrobiologicznej

„Cennik procedur medycznych WSN” stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 36/2015 Dyrektora WSN z dnia 16.10.2015 roku; udostępniony jest na tablicy informacyjnej przed wejściem do Laboratorium oraz na stronie internetowej Szpitala.