Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy

 • certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Po wstępnej selekcji aplikacji kontakt telefoniczny z wyłonionymi kandydatami.
Dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Kontakt:
• telefonicznie – 34 35 32 818,
• e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl,
• osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administracji Szpitala, sekretariat – I piętro.

COFNIJ DO ZAKŁADKI PRACA