• terapeutę zajęciowego

 

Po wstępnej selekcji aplikacji kontakt telefoniczny z wyłonionymi kandydatami.

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Kontakt:

telefonicznie – 34 35 32 818,
e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl,
osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administracji Szpitala, sekretariat – I piętro.

 

COFNIJ DO ZAKŁADKI PRACA