Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

p.o. Kierownika Oddziału – Agata WOŹNICA-SPRYCHA

 Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 917
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 950 (żeński),  34/ 35 32 941 (męski)
Dyżurka pielęgniarek (żeński):

Dyżurka pielęgniarek (męski):

34/ 35 32 914

34/ 35 32 916

Gabinet lekarski:34/ 35 32 903
Sekretariat/Pracownik socjalny:34/ 35 32 915 (żeński), 34/ 35 32 913 (męski)

Liczba łóżek: 152
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon D, I piętro/parter

W Zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym udzielane są świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych obejmujące opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach.

Głównym celem jest kompleksowa, całodobowa opieka nad pacjentami przewlekle chorymi z zaburzeniami psychicznymi o charakterze przewlekłym, np.:

 • zahamowanie istniejącego procesu chorobowego
 • złagodzenia objawów chorobowych
 • zapobieganie nawrotom choroby
 • utrzymanie i dążenie do poprawy jakości zżycia
 • wzmacnianie poczucia ważności i podtrzymanie wygasających ról społecznych
 • podtrzymywanie więzi rodzinnych

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym:

 • leczenie pacjentów z organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi (F00 – F09);
 • leczenie pacjentów ze schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowymi (F20 – F29);
 • leczenie pacjentów z zaburzeniami nastroju (afektywne) (F30 – F39);
 • leczenie pacjentów z upośledzeniem umysłowym (F70 – F79).

Warunkiem przyjęcia pacjenta do Zakładu jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza zdrowotnego oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm.):

 • za zgodą,
 • bez zgody: na podstawie postanowienia Sądu.

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne w zakresie psychiatrii obejmują między innymi:

 • świadczenia psychoterapeutyczne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • wyżywienie (zgodne z zaleconą dietą) i zakwaterowanie
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego
 • zajęcia psychoedykacyjne
 • zabiegi fizjoterapeutyczne
 • dostęp do pracownika socjalnego

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie lekarza
 • postanowienie sądu
 • dowód osobisty
 • potwierdzenie o dochodach (decyzja emerytalna, rentowa, zasiłek stały lub inne) w celu ustalenia odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie