Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym

p.o. Kierownika Oddziału – lek. Jerzy KOS

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 919
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 926
Dyżurka pielęgniarek A / Dyżurka pielęgniarek B:A: 34/ 35 32 928 / B: 34/ 35 32 927
Gabinet lekarski:34/ 35 32 835
Sekretariat:34/ 35 32 918

 

Liczba łóżek: 64
Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, I piętro/parter

W Oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem detoksykacyjnym udzielane są świadczenia psychiatryczne dla dorosłych obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, powyżej 18 roku życia. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem  detoksykacyjnym:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Wykonywane procedury:

W leczeniu wykorzystuje się również pozafarmakologiczne metody terapii. Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii obejmują między innymi:

 • świadczenia terapeutyczne
 • programy terapeutyczne
 • niezbędne badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne
 • leki
 • wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin
 • terapie grupowe z psychologiem
 • terapie indywidualne
 • terapia zajęciowa
 • różnego rodzaju treningi umiejętności doskonalenia czynności życia codziennego
 • zajęcia psychoedukacyjne

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm.):

 • za zgodą,
 • bez zgody: na podstawie postanowienia Sądu.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty

Pracownia elektrokardiografii (EKG)

Telefon:
Pracownia – 34/ 35 32 928

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie.

 Godziny pracy/Godziny rejestracji:

poniedziałek – 10:00 – 11:00
czwartek – 12:00 – 13.00

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, Pawilon G, parter.
Pracownia EKG zlokalizowana jest w przy Oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem detoksykacyjnym.

Zakres wykonywanych badań:

 • EKG

Do obowiązków Pracowni należy przeprowadzanie, zgodnie z ich specyfiką, badań diagnostycznych zleconych, m. in. przez lekarzy zatrudnionych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Poradniach oraz świadczenie odpłatnych usług diagnostycznych dla osób spoza WSN (Instytucji zewnętrznych, dla których WSN jest „Podwykonawcą”) i świadczenie odpłatnych usług w zakresie badań diagnostycznych dla osób spoza WSN, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 


 

Pracownia wstrząsów elektrycznych (EW)

Telefon:
Rejestracja – 34/ 35 32 926

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Godziny pracy/Godziny rejestracji:

Poniedziałek – 09:00 – 11:00
Środa – 09:00 – 11:00
Piątek – 09:00 – 11:00

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.
Pracownia (EW) zlokalizowana jest w przy Oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem detoksykacyjnym.

Do zadań Pracowni wstrząsów elektrycznych (EW) w należy:

 • wykonywanie indywidualnych zabiegów leczniczych polegających na terapii wstrząsowej
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji

Do obowiązków Pracowni należy przeprowadzanie, zgodnie z ich specyfiką, badań diagnostycznych zleconych m. in. przez lekarzy zatrudnionych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Poradniach oraz świadczenie odpłatnych usług diagnostycznych dla osób spoza WSN (Instytucji zewnętrznych, dla których WSN jest „Podwykonawcą”) i świadczenie odpłatnych usług w zakresie badań diagnostycznych dla osób spoza WSN, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.