Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 128/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku w sprawie: powołania nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

Przewodniczący Rady:

  • Katarzyna Raczek

Przedstawiciel Wojewody:

  • Wojciech Pieczyrak

Przedstawiciele Sejmiku:

  • Józef Kubica
  • Krystyna Jasińska
  • Zbigniew Chromik
  • Stefan Kiser
  • Jarosław Pojda
  • Lucyna Ekkert