Przeczytaj artykuł pt. "Mapa budynków"

1.  –PORTIERNIAA.  –ADMINISTRACJA
2.  –WARSZTATYB.  –KLUB “NADZIEJA”
3.  –KLUB SENIORAD.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
4.  –ARCHIWUM IE.  –ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH,

ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM STOPNIU ZABEZPIECZENIA,

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 06 Z PODODDZIAŁEM LECZENIA ZABURZEŃ SCHIZOFRENICZNYCH

5.  –KOTŁOWNIAF.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 01

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 04

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY 05

6.  –PROSEKTORIUMG.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PRACOWNIE USG, EEG, HOLTER

ARCHIWUM II

7.  –PRALNIA , MAGAZYNH.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
8.  –APTEKAI.   –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BIBLIOTEKA

9.  –KUCHNIAJ.  –ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Z PODODDZIAŁEM DLA KOBIET
10. –IZBA PRZYJĘĆK.  – 

LABORATORIUM

PRACOWNIE RTG, TK

11. –UJĘCIE WODY