Telefony:

Rejestracja – 34/ 35 32 865

Pracownie laboratorium – 34/ 35 32 863

Kierownik – 34/ 35 32 864

Laboratorium świadczy usługi na rzecz:

 1. pacjentów Szpitala, Poradni, Izby przyjęć – od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00
 2. osób nie będących pacjentami Szpitala – od poniedziałku do piątku, tj.:

a. pacjentów instytucji zewnętrznych, dla których WSN jest „Podwykonawcą” i dla których raz w miesiącu wykonywane są zestawienia zbiorcze wykonanych badań z wyszczególnieniem pacjentów i lekarzy kierujących    pracowników zakładów pracy na badania okresowe;

b. odpłatnie dla osób bez skierowania – zgodne z Cennikiem procedur medycznych WSN”

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań w godzinach  od 6:00 do 9:30

Czas oczekiwania na wynik badania cito od 1 do 1.30 godziny i jest uzależniony od rodzaju badania

Wydawanie wyników badań rutynowych od godziny 13:30

Pracownie:

 • pracownia biochemii i immunochemii
 • pracownia hematologii i koagulologii
 • pracownia analityki ogólnej

 Zakres wykonywanych badań:

 • biochemia kliniczna – zakres podstawowy
 • hematologia podstawowa, + mikroskopowa ocena obrazu krwi obwodowej
 • Koagulologia – podstawowe parametry układu krzepnięcia – INR, aPTT
 • diagnostyka hormonów tarczycy
 • reumatologia – ASO, LATEX RF
 • analityka ogólna – badanie moczu, kału, płynów z jam ciała 

Podwykonawcy:

Laboratorium korzysta z usług podwykonawców w zakresie badań specjalistycznych:

 • Serologii grup krwi
 • Hormonów
 • Markerów onkologicznych
 • Immunologicznej diagnostyki infekcji wirusologicznych, bakteriologicznych, pasożytniczych
 • Toksykologii
 • Alergologii
 • Autoimmunodiagnostyki
 • Diagnostyki mikrobiologicznej