Biblioteka

Obsługa punktu bibliotecznego: mgr Iwona Wiora-Cichy Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 Godziny otwarcia: Poniedziałek, wtorek, piątek: od 7:30 do 15:00 Środa: od 7:...

Opieka duszpasterska

“Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie” św. Jakub Apostoł Porządek Mszy św. oraz Nabożeństw odpr...

Procedura Niebieskiej Karty

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty ”  oraz wzorów formularzy „ Niebieska Kart...

Wnioski

Lista wniosków: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Wniosek do ZOL-u

Wniosek do ZOL-u

Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Lublińcu. Po wypełnieniu wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego należy je złożyć bezp...

Aktualności

Informacje, wiadomości, ogłoszenia  

Apteka

Apteka szpitalna ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Budynek K, parter Telefon:  34 35 32 868 Telefon/fax:  34/ 35 32 968 Adres e-mail:  apteka_wsnlc@gazeta.pl Godziny pracy: Poniedziałek 07:00 - 14:35 Wtorek 07:0...

Cennik

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE Kod Nazwa badania Skrót nazwy badania Cena jednostkowa w zł HEMATOLOGIA 11 Morfologia krwi obwodowej 7.00 4 Leukogram- mikroskopowo 3.50 10 Retikulocyty 4.00 5 Płytki krwi met. Komorowo 4....

Historia

W swojej długoletniej i bogatej historii szpital wielokrotnie zmieniał nazwę: „Zakład dla Idiotów” (1894 r.) – oficjalna nazwa: Idioten Anstalt für manliche und weibliche Idioten epileptische Geistenskranken, był wtedy połączony z Domem Poprawczym; Za...

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych dotyczących praw pacjenta: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...

Cele i zadania

Celem działania Szpitala jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywa...

Numery telefonów

Centrala 34 35 32 800/ 34 35 32 810 Asystent /Sekretariat Szpitala 34 35 32 811 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 34 35 32 814 Inspektor ds. Kontroli i Zarządzania Jakością 34 35 32 849 Rzecznik Praw Pacjenta 34 35 32 866 Radca Prawny 34...

Skład rady społecznej

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 128/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku w sprawie: powołania nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, w skład Rady Społeczne...

Statut

____________________________________________________________ Uchwała Nr V42/29/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskie...

Świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w pomieszczeniach zakładu leczniczego w podmiocie leczniczym: Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, 42-700 Lubliniec. Wykaz zakładów leczni...

Zarząd szpitala

Dyrektor Szpitala dr Henryk Kromołowski tel. 34 3532811 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Ludwik Wódka tel. 34 3532814 Główna Księgowa mgr Karina Kraska tel. 34 3532824 ...

Izba przyjęć

Telefony: Izba Przyjęć 34/ 35 32 856     I Lekarz Dyżurny (Izba Przyjęć) 34/ 35 32 857 II Lekarz Dyżurny (Neurologia) 34/ 35 32 924, kom. 789 466 793 III Lekarz Dyżurny (Izba Przyjęć) 34/ 35 32 859, kom. 519...

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych p.o. Kierownika Oddziału – lek. Małgorzata JAKUS Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 886 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 885 Dyżurka pielęgniarek A: Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35 ...

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym p.o. Kierownika Oddziału – lek. Małgorzata MOC Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 924 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 923 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 923 Ga...

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia Kierownik Oddziału – lek. Wit DUBAREK Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 894 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 892 Dyżurka pielęgniarek odcinek A: Dyż...

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu p.o. Kierownika Oddziału – lek. Sylwia KONIECKO Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 899 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 820 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 850...

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży p.o. Kierownika Oddziału – lek. Marek PALUCH Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 911 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 889 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 922 Ga...

Oddział psychiatryczny ogólny 01

Oddział psychiatryczny ogólny 01 Kierownik Oddziału - lek. Marcin KAJDAS Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 874 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 881 Dyżurka pielęgniarek A: Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35 32 881 ...

Oddział psychiatryczny ogólny 04

Oddział psychiatryczny ogólny 04 p.o. Kierownika Oddziału – lek. Ludwik WÓDKA Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 896 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 897 Dyżurka pielęgniarek A:   Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35 ...

Oddział psychiatryczny ogólny 05

Oddział psychiatryczny ogólny 05 p.o. Kierownika Oddziału – lek. Anna ZĘBIK-SIWIASZCZYK Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 901 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 902 Dyżurka pielęgniarek A: Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35...

Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych

Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych p.o. Kierownika Oddziału – lek. Sławomir DZIADKIEWICZ Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 907 Dyżurka pielęgniarek A: 34/ 35 32 905 Dyż...

Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym

Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym p.o. Kierownika Oddziału – lek. Jerzy KOS Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 919 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 926 Dyżurka pielęgniarek A / Dyżurka ...

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny p.o. Kierownika Oddziału – lek. Ewa ZUPOK-POLEWCZYK Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 942 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 932 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 931 Sekr...

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet p.o. Kierownika Oddziału – Lidia KRAJEWSKA-MUSZYŃSKA Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 936 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 879 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32...

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny p.o. Kierownika Oddziału – Agata WOŹNICA-SPRYCHA   Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 917 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 914 (żeński),  34/ 35 32 941 (męski) Dyżurka piel...

Oświadczenie o dostępności

Serwis www.wsnlc.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i u...

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu www.wsnlc.pl jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprze...

Poradnia neurologiczna

Telefon: Poradnia - tel. 34/ 35 32 940 Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 08:30 – 12:30 Wtorek - 14:00 – 19:30 Piątek - 12:00 – 16:00 Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon I, parter. Wizyty...

Poradnia zdrowia psychicznego

Telefon: Poradnia - tel. 34/ 35 32 940 Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 12:30 – 16:00 Wtorek - 10:00 – 14:00 Środa - 08:00 – 15:00 Czwartek - 08:00 – 18:20 Piątek - 08:00 – 10:00 Lokalizacja: ul. Grunwal...

Praca

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu przyjmie do pracy osoby na stanowiska: lekarz specjalista neurolog lekarz specjalista anestezjolog lekarz specjalista chirurgii naczyniowej lekarz specjalista psychiatra ...

Badań metodą dopplera

Pracownia badań metodą Dopplera Telefon/Pracownia: 34/ 35 32  923 Personel oddziału rejestruje pacjentów pod powyższym numerem telefonu. Godziny pracy/godziny rejestracji:  czwartek - 08:00 – 09:00 Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 ...

Elektroencefalografii /eeg/

Telefon: Pracownia - 34/ 35 32  923 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie. Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 12:00 – 13:00 Środa - 12:00 - 13:30 Piątek - 11:00 - 12:00 Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 L...

Elektrokardiografii /ekg/

Pracownia elektrokardiografii (EKG) Telefon: Pracownia - 34/ 35 32 928 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie.   Godziny pracy/Godziny rejestracji: poniedziałek - 10:00 - 11:00 czwartek - 12:00 - 13.00 Lokalizacja: ul. Gru...

Medyczne laboratorium diagnostyczne

Telefony: Kierownik - 34/ 35 32 864 Laboratorium analityczne/Rejestracja - 34/ 35 32 865 Laboratorium analityczne - 34/ 35 32 863 Laboratorium świadczy usługi na rzecz: pacjentów Szpitala, Poradni, Izby przyjęć pacjentów POZ-ów, z którymi ...

Pracownia Rentgenodiagnostyki /rtg/

Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG) Telefony: Lekarz: tel.: 34/ 35 32 898 Rejestracja: tel.: 34/ 35 32 884 Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 06:00 – 18:00 Wtorek - 06:00 – 18:00 Środa - 06:00 – 18:00 Cz...

Pracownia USG

Pracownia USG, neurosonologii i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej Telefony: Lekarz: tel.: 34/ 33 32 898 Rejestracja: tel.: 34/ 35 32 884 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie Godziny pracy/Godziny rejestracji: Pon...

Wstrząsów elektrycznych /ew/

Pracownia wstrząsów elektrycznych (EW) Telefon: Rejestracja - 34/ 35 32 926 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie. Godziny pracy/Godziny rejestracji: Poniedziałek - 09:00 - 11:00 Środa - 09:00 - 11:00 Piątek - 09:00 - 1...

Zamówienia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku