Biblioteka

Obsługa punktu bibliotecznego: mgr Ewa Walasek Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 Godziny otwarcia biblioteki - do odwołania: Poniedziałek, wtorek : od 11:25 do 13:2...

Kolejka oczekujących

           

Opieka duszpasterska

“Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie” św. Jakub Apostoł Porządek Mszy św. oraz Nabożeństw odpr...

Procedura Niebieskiej Karty

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty ”  oraz wzorów formularzy „ Niebieska Kart...

Wnioski

Lista wniosków: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Wniosek do ZOL-u

Wniosek do ZOL-u

Informacja dla osób zainteresowanych przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Lublińcu. Po wypełnieniu wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego należy je złożyć bezp...

Aktualności

Informacje, wiadomości, ogłoszenia    

Apteka

Apteka szpitalna ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Budynek K, parter Telefon:  34 35 32 868 Telefon/fax:  34/ 35 32 968 Adres e-mail:  apteka_wsnlc@gazeta.pl Godziny pracy: Poniedziałek 07:00 - 14:35 Wtorek 07:0...

Cennik

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE Kod Nazwa badania Skrót nazwy badania Cena jednostkowa w zł HEMATOLOGIA 11 Morfologia krwi obwodowej 7.00 4 Leukogram- mikroskopowo 3.50 10 Retikulocyty 4.00 5 Płytki krwi met. Komorowo 4....

Historia

W swojej długoletniej i bogatej historii szpital wielokrotnie zmieniał nazwę: „Zakład dla Idiotów” (1894 r.) – oficjalna nazwa: Idioten Anstalt für manliche und weibliche Idioten epileptische Geistenskranken, był wtedy połączony z Domem Poprawczym; Za...

Medyczne laboratorium diagnostyczne

  Telefony: Rejestracja – 34/ 35 32 865 Pracownie laboratorium – 34/ 35 32 863 Kierownik – 34/ 35 32 864 Laboratorium świadczy usługi na rzecz: pacjentów Szpitala, Poradni, Izby przyjęć - od poniedziałku do soboty w godzinac...

Akty prawne

Wykaz aktów prawnych dotyczących praw pacjenta: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...

Cele i zadania

Celem działania Szpitala jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywa...

Kierownictwo szpitala

Dyrektor Szpitala mgr Beata Musialik tel. 34 3532811 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Marcin Kozak tel. 34 3532814 Główna Księgowa mgr Karina Kraska tel. 34 3532824  Naczelny Pielęgniarz mgr Zbigniew Bednarczyk  tel. 34 3532815

Numery telefonów

Centrala 34 35 32 800/ 34 35 32 810 Asystent /Sekretariat Szpitala 34 35 32 811 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 34 35 32 814 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych 34 35 32 813 Inspektor ds. Kontroli i Zarządzania Jakością 34 35...

Skład rady społecznej

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 128/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku w sprawie: powołania nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, w skład Rady Społeczne...

Statut

____________________________________________________________ Uchwała Nr V42/29/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskie...

Świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w pomieszczeniach zakładu leczniczego w podmiocie leczniczym: Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, 42-700 Lubliniec. Wykaz zakładów leczni...

Izba przyjęć

Telefony: Izba Przyjęć 34/ 35 32 856     I Lekarz Dyżurny (Izba Przyjęć) 34/ 35 32 857 II Lekarz Dyżurny (Neurologia) 34/ 35 32 924, kom. 789 466 793 III Lekarz Dyżurny (Izba Przyjęć) 34/ 35 32 859, kom. 519...

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych p.o. Kierownika Oddziału – lek. Małgorzata JAKUS Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 886 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 885 Dyżurka pielęgniarek A: Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35 ...

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny p.o. Kierownika Oddziału – lek. Małgorzata MOC Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 924 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 923 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 923 Gabinet lekarski: 34/ 35 ...

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia Kierownik Oddziału – lek. Wit DUBAREK Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 894 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 892 Dyżurka pielęgniarek odcinek A: Dyż...

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu p.o. Kierownika Oddziału – lek. Sylwia KONIECKO Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 899 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 820 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 850...

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży p.o. Kierownika Oddziału – lek. Marek PALUCH Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 911 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 889 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 922 Ga...

Oddział psychiatryczny ogólny 01

Oddział psychiatryczny ogólny 01 Kierownik Oddziału - lek. Marcin KAJDAS Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 874 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 881 Dyżurka pielęgniarek A: Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35 32 881 ...

Oddział psychiatryczny ogólny 04

Oddział psychiatryczny ogólny 04 p.o. Kierownika Oddziału – lek. Ewa BECELEWSKA Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 896 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 897 Dyżurka pielęgniarek A:   Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35...

Oddział psychiatryczny ogólny 05

Oddział psychiatryczny ogólny 05 p.o. Kierownika Oddziału – lek. Anna ZĘBIK-SIWIASZCZYK Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 901 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 902 Dyżurka pielęgniarek A: Dyżurka pielęgniarek B: 34/ 35...

Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych

Oddział psychiatryczny ogólny 06 z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych p.o. Kierownika Oddziału – lek. Sławomir DZIADKIEWICZ Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 907 Dyżurka pielęgniarek A: 34/ 35 32 905 Dyż...

Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym

Oddział psychiatryczny ogólny 07 z pododdziałem detoksykacyjnym p.o. Kierownika Oddziału – lek. Jerzy KOS Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 919 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 926 Dyżurka pielęgniarek A / Dyżurka ...

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny p.o. Kierownika Oddziału – lek. Ewa ZUPOK-POLEWCZYK Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 942 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 932 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32 931 Sekr...

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet p.o. Kierownika Oddziału – Lidia KRAJEWSKA-MUSZYŃSKA Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 936 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 879 Dyżurka pielęgniarek: 34/ 35 32...

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny p.o. Kierownika Oddziału – Agata WOŹNICA-SPRYCHA   Telefony: Kierownik: 34/ 35 32 917 Pielęgniarka Oddziałowa: 34/ 35 32 914 (żeński),  34/ 35 32 941 (męski) Dyżurka piel...

Oświadczenie o dostępności

Serwis www.wsnlc.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i u...

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu www.wsnlc.pl jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprze...

Poradnia neurologiczna

Telefon: Poradnia - tel. 34/ 35 32 940 Godziny pracy/godziny rejestracji: Wtorek - 13:30 – 17:40 Czwartek - 08:30 – 12:30 Piątek - 12:00 – 16:00 Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon I, parter. Wizyty po wcz...

Poradnia zdrowia psychicznego

Telefon: Poradnia - tel. 34/ 35 32 940 Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 12:30 – 16:00 Wtorek - 10:00 – 14:00 Środa - 08:00 – 15:00 Czwartek - 08:00 – 18:20 Piątek - 08:00 – 10:00 Lokalizacja: ul. Grunwal...

Praca

DYREKCJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO W LUBLIŃCU PRZYJMIE DO PRACY   Szczegóły kliknij: Lekarze : Pielęgniarki: Terapeutę zajęciowego - arteterapia:       Po wstępnej selekcji aplikac...

Praca dla Lekarzy

  Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy   Lekarz specjalista psychiatra Lekarz specjalista psychiatra dla dzieci i młodzieży Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii Lekarz w tra...

Praca dla logopedy

  Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy   Kontakt: telefonicznie – 34 35 32 818, e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl, osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administr...

Praca dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy pielęgniarka/ pielęgniarz   Po wstępnej selekcji aplikacji kontakt telefoniczny z wyłonionymi kandydatami. Dziękujemy za nadesłanie aplikacji. Kon...

Praca dla psychoterapeuty

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy:   Osobę prowadząca psychoterapię, lub osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.   Kontakt: • telefonicznie – 34 35 32 818, ...

Praca dla rehabilitantów:

  Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy . Kontakt: telefonicznie – 34 35 32 818, e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl, osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administracji Szpitala...

Praca dla specjalista psychoterapii uzależnień

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy:   Specjalistę psychoterapii uzależnień   Kontakt: • telefonicznie – 34 35 32 818, • e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl, • osobiście – ul. Grunwaldz...

Praca dla terapeuty zajęciowego:

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy Kontakt: telefonicznie – 34 35 32 818, e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl, osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek administracji Szpitala, sekretar...

Praca w administracji

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy   Administracja: Kontakt: telefonicznie – 34 35 32 818, e-mailowo – sekretariat@wsnlc.pl, osobiście – ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, budynek ...

Praca w dziale obsługi:

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego W Lublińcu Przyjmie Do Pracy pracownika ochrony Wymagania: Posiadanie licencji pracownika ochrony I lub II stopnia lub Wykształcenie średnie w zakresie ochrony osób lub ...

Badań metodą dopplera

Pracownia badań metodą Dopplera Telefon/Pracownia: 34/ 35 32  923 Personel oddziału rejestruje pacjentów pod powyższym numerem telefonu. Godziny pracy/godziny rejestracji:  czwartek - 08:00 – 09:00 Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 ...

Elektroencefalografii /eeg/

Telefon: Pracownia - 34/ 35 32  923 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie. Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 12:00 – 13:00 Środa - 12:00 - 13:30 Piątek - 11:00 - 12:00 Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 L...

Elektrokardiografii /ekg/

Pracownia elektrokardiografii (EKG) Telefon: Pracownia - 34/ 35 32 928 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie.   Godziny pracy/Godziny rejestracji: poniedziałek - 10:00 - 11:00 czwartek - 12:00 - 13.00 Lokalizacja: ul. Gru...

Pracownia Rentgenodiagnostyki /rtg/

Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG) Telefony: Lekarz: tel.: 34/ 35 32 898 Rejestracja: tel.: 34/ 35 32 884 Godziny pracy/godziny rejestracji: Poniedziałek - 06:00 – 18:00 Wtorek - 06:00 – 18:00 Środa - 06:00 – 18:00 Cz...

Pracownia USG

Pracownia USG, neurosonologii i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej Telefony: Lekarz: tel.: 34/ 33 32 898 Rejestracja: tel.: 34/ 35 32 884 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie Godziny pracy/Godziny rejestracji: Pon...

Wstrząsów elektrycznych /ew/

Pracownia wstrząsów elektrycznych (EW) Telefon: Rejestracja - 34/ 35 32 926 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie. Godziny pracy/Godziny rejestracji: Poniedziałek - 09:00 - 11:00 Środa - 09:00 - 11:00 Piątek - 09:00 - 1...