Obsługa punktu bibliotecznego:
mgr Iwona Wiora-Cichy

Lokalizacja:
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek, wtorek, piątek: od 7:30 do 15:00
  • Środa: od 7:30 do 10:00 oraz od 11:00 do 15:00
  • Czwartek od 7:30 do 12:30 oraz od 13:30 do 15:00

Telefon: 34/353 29 34

Księgozbiór: stan na 31.12.2015 rok to 11063 pozycje

Usługi:

Do wypożyczenia materiałów bibliotecznych mają prawo:

  • Pracownicy szpitala
  • Pacjenci szpitala pod nadzorem personelu oddziału

Korzystanie z książek jest bezpłatne. Prowadzona jest wypożyczalnia i czytelnia. Posiadamy księgozbiór ogólny i medyczny.

  • Pracownicy korzystają z księgozbioru ogólnego i medycznego
  • Pacjenci korzystają z księgozbioru ogólnego, tj. o tematyce beletrystycznej
    i popularnonaukowej