Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii pacjentom oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym i w oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem detoksykacyjnym

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii pacjentom oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym oraz pełnienia dyżurów medycznych w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym i w oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem detoksykacyjnym ——————————————————————- SPROSTOWANIE – 23.03.2017 14:00 ——————————————————————- Sprostowanie do Ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń…